Д-р Леонардо Счиочет беше гост на ФХСИ – София в рамките на проект „Гражданска практика за студенти и учители: Протестите след 2011 г.“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. (www.ngogrants.bg), за да изнесе публична лекция на тема Европа и бежанците: на ръба на извънредно положение ли е Европа? на 9 февруари 2016 г. В разговор с Ирина Недева на самия 9 февруари преди обед, Леонардо Счиочет говори за това криза ли е идването на бежанците в Европа, за необходимостта от преоценка на политическите й действия, за разликата между радикализацията и съпротивата, когато биват поставени в съответния контекст; за бежанските лагери, съпротивата и исляма; за ислямофобията и радикализацията, както и за това какво ще донесе новото споразумение между Европа и Турция и как ще се отрази на движението на бежанците; за приликата и разликите между бежанските лагери в Европа и Глобалния Юг. Целия разговор с Леонардо Счиочет и Елица Станоева можете да чуете тук.