Списание Критика и хуманизъм е основано през 1990 г. и е първото независимо академично списание в България. Издател на списанието е било най-напред Дружеството за разпространение на научни знания „Критика и хуманизъм“ (1990 – 2002 г.), което през 2002 г. е преименувано и пререгистрирано като Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ).

Основател и първи главен редактор на списанието е Деян Деянов. Той ръководи списанието от 1990 г., когато излиза първият му брой, до края на 1999 г. В този период са издадени общо 6 редовни (кн. 1 – 6 вкл.) и 2 извънредни чуждоезични броя. В първата редколегия под ръководството на Деянов – в различни години – са били Валентин Дишев, Живко Георгиев, Петър Горанов, Димитър Зашев, Кольо Коев, Светослав Славов, Любен Козарев, Димитрина Петрова, Андрей Райчев, Иван Кръстев, Андрей Бунджулов, Нина Николова, Светлана Събева, Иван Чалъков, Емил Григоров, Димитър Вацов, Ивайло Дичев и Антоанета Колева.

От 2000 до 2022 г. главен редактор на списанието е Димитър Вацов. В този период списанието започва да излиза регулярно с два редовни и допълнителни специални броя на английски език. Издадени са 50 тома (кн. 8 – 57 вкл.). Във втората редколегия под ръководството на Вацов в различни години са членували Нина Николова, Светлана Събева, Емил Григоров, Антоанета Колева, Кольо Коев, Димитър Денков, Боян Знеполски, Мирослава Генкова, Милена Якимова, Мартин Канушев, Благовест Златанов, Боян Манчев, Леа Вайсова, Снежанка Михайлова, Христо Гьошев, Том Джунс, Мила Минева, Ваня Серафимова, Елица Станоева, Албена Хранова и Вероника Димитрова.

От 2023 г. главен редактор на списанието е Вероника Димитрова. Под нейно ръководство излизат всички томове от кн. 58 нататък. Членове на новата трета редколегия са Богдана Паскалева, Симеон Кюркчиев и Мария Мартинова.