за изпълнение на дейностите по проект Гражданска практика за студенти и учители: „Протестите след 2011 г.“, осъществяван от екип към Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София, за първи и втори период от реализацията му: 01. 10.2014 – 30.09.2015. Проектът се финансира от ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г., тематична област: Демокрация, права на човека и добро управление

sponsori

logo

pdf-icon

пълна версия на текста