Увреждане, грижа, пост-социализъм

Броят се издава в рамките на проект „Поколенчески модели за справяне с житейски кризи: биографични, социални и институционални дискурси“ (2017–2020), финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН, ДН № 05/9 от 14.12.2016.

Водещи броя: Ина Димитрова и Галина Гончарова

Вижте Съдържанието