Представяне на резултатите към доклад Антидемократичната пропаганда в България. Втора част. Медиите онлайн през 2017 г. Честотно измерване и анализ на съдържанието.

abf

logo

pdf-icon

пълен текст