Relized projects

Име на проекта:

Проект за издаване на два двуезични броя на сп. Критика и хуманизъм

 

Тип:

издателски

 

Продължителност:

2006 – 2008 г.

Членове:

ФХСИ – София

Теми

Издаване на два тематични броя на български и английски език: