Relized projects

Име на проекта:

Проект за частично финансиране на редовен брой на сп. Критика и хуманизъм

 

Тип:

издателски

 

Продължителност:

2008 – 2010 г.

Членове:

ФХСИ-София

Теми

Издаване на два броя, с любезното съдействие на НФНИ, които подкрепят списанието две поредни години:

 

Донори

Министерство на образованието, младежта и науката, НФНИ, по програма Научна периодика