от навлизането ѝ в България до началото на войната срещу Украйна

ПЪРВА ЧАСТ

 

 

pdf-icon

пълент текст на доклада от изследването

logo