Архивът съдържа линкове към над 3000 материала, влезли в количественото изследване, на което стъпва доклада Антидемократичната пропаганда в България.

abf

logo

pdf-icon

пълен архив на електронно достъпните материали