сп. Критика и хуманизъм | кн. 53, бр. 2/2020 | Психично здраве и социални неравенства

водещ броя: Вероника Димитрова, Мария Мартинова и Симеон Кюркчиев, кн. 53, бр. 2/2020, с. 274, ISSN:0861-1718

Купи изданието

Съдържание

 

* Изданието е достъпно на български език.

УВОДНИ ДУМИ

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автори: Вероника Димитрова, Мария Мартинова и Симеон Кюркчиев

Психиатрична експертиза и криминална стигма

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Мартин Канушев

Мартин Канушев, професор в Департамент „Философия и социология“ на Нов български университет. Преподава социология на властта, знанието, субекта, правото и медицината. Автор на книги, студии и статии по социология, сред които фундаменталното тритомно изследване Историческа социология на наказателни- те политики в България. Отговорен редактор на сп. „Критика и хуманизъм“ и член на Редакционната колегия на сп. „Социологически проблеми“.

Психични заболявания и психично болни в популярните медии и интернет

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Боян Захариев

Боян Захариев е програмен директор в Институт „Отворено общество – София“. Отговаря за проекти, свързани с изследвания и приложни анализи в сферата на образованието, бедността и социалното включване. Работил е в България, Руската федерация и други страни като експерт за различни НПО и консултантски фирми от Дания, Франция и Великобритания. Има магистърска степен по икономика и е доктор по социология от Софийския университет.

Медийният образ на хората с психични разстройства

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автори: Мария Мартинова, Вероника Димитрова

Мария Мартинова, доктор по социология. Интересите ѝ са в областта на социология на медицината, изследвания на детството и родителството

Вероника Димитрова, е асистент към катедра „Социология“, Софийски уни- верситет „Свети Климент Охридски“. Тя е съавтор на книгата Портрети на изчезваща София (2012), автор на книгата Управление на бедността (Хигиена и медицина през междувоенния период в България) (2018). Нейните полета на интерес са социология на медицината, история на медицината и градски изследвания.

 

Психично-здравни аспекти на епидемията от COVID-19 в България

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автори : Христо Хинков, Захари Зарков, Владимир Наков, Румяна Динолова, Михаил Околийски, Стефани Николова, Мая Люцканова, Александър Кьосев

Христо Хинков, доц., д-р, психиатър и директор на Националния център за обществено здраве и анализи от декември 2014 г. Завършва медицина през 1980 г. и магистърска степен по здравен мениджмънт през 2002 г. Специализира психиатрия и здравен мениджмънт в Япония, САЩ, Холандия, Белгия. Заместник-директор на Националната здравноосигурителна каса в периода 1997-2001 г. От 2006 г. е главен изследовател за България в международното проучване на здравето и стреса на СЗО. Член е на Българската психиатрична асоциация и на Българския съюз на частните психиатри повече от 20 години. Има над 35 години професионален опит в областите обща медицина, психиатрия, организация и финансиране на здравеопазването, обучения и изследвания.

Захари Зарков, д-р, директор на дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ в Националния център по обществено здраве и анализи. Завършва медицина през 1997 г. в МУ – Плевен. През 2005 г. придобива специалност психиатрия. През 2015 г. защитава докторска степен в областта на психиатричната епидемиология. Работил е като психиатър в МБАЛ – Монтана, и в Университетската клиника на УМБАЛ „Александровска“. Има интереси и опит в терапията на афективни и тревожни разстройства, овладяване на кризи, водене на профилактика при депресии и шизофрения. Публикувал е статии и доклади в български и международни професионални списания.

Владимир Наков, началник-отдел „Психично здраве“ в Националния център по обществено здраве и анализи от октомври 2019 г. Завършва медицина през 1997 г. във ВМИ – Плевен. Специализира в областта на психиатрията и общественото здраве в САЩ, Великобритания, Нидерландия, Белгия. Работил е като психиатър в различни психиатрични служби в България. Има множество публикации в областта на социалната психиатрия, суицидологията, здравната реформа и политиката в областта на психичното здраве, свързани с деинституционализацията и финансовата устойчивост на психиатричните служби. Основните му интереси са в областта на суицидологията и историята на психиатрията.

Румяна Динолова, д-р, е психиатър, глaвeн асистент в отдел „Психично здраве“ на Националния център по обществено здраве и анализи. Зaвъpшвa мeдицинa пpeз 1995 г. в MУ – Πлeвeн. Πpeз 2004 г. пpидoбивa cпeциaлнocт Πcиxиaтpия в МУ – София. Има cпeциaлизaции в Kinki University, Япония; Trimbos Institute, Нидер- ландия; King`s College, Лондон. Хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Кoopдинaтop зa Бългapи на Световната здравна организация пo пpoблeмитe нa нacилиeтo над деца.

Михаил Околийски, доц., е завършил социална терапия с профил сексология през 1995 г. в Хумболтовия университет в Берлин. През 1998 г. получава докторска степен по сексология в същия университет. От 2014 г. е експерт към Световната здравна организация. От 1998 г. работи като експерт в отдел „Психично здраве“ в Националния център по обществено здраве и анализи. Автор е на множество доклади и е участвал в семинари в страни от Европа, Азия и САЩ. Има публикации в български и международни научни списания и в Международната енциклопедия по сексология. Хоноруван преподавател в Югозападния университет „Неофит Рил- ски“ в Благоевград.

Стефани Николова, психолог, експерт в отдел „Психично здраве“ в Националния център по обществено здраве и анализи. През 2018 г. придобива бакалавърска степен по психология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Към момента изучава клинична психология в СУ „Св. Климент Охридски“. Преминала е обучения в областта на психодиагностиката. Специализирала е като психолог в Държавна психиатрична – с. Церова кория, и в центрове за социални услуги за деца и младежи с увреждания.

Мая Люцканова отговаря за връзки с обществеността в Националния център по обществено здраве и анализи. Завършила е славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Работила е като журналист и редактор в национални всекидневници, периодични издания, издателства. Специализирала е PR в областта на здравеопазването в САЩ, занимавала се е с институционален, корпоративен и политически PR.

Александър Кьосев, професор по история на модерната култура и директор на Културния център на Софийския университет. Изследователските му интереси обхващат проблемите на четенето, визуалната култура, културната история на тоталитаризма и прехода. Публикациите му включват четири книги на български език; той е редактор и съставител на колективни изследвания на български, английски и немски език; много от статиите му са преведени на английски, немски, френски, холандски, украински, чешки, полски, румънски, сръбски и македонски език.

 

Възприятиe за психичното разстройство и връзката му с биографията

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автори : Вероника Димитрова, Мария Мартинова

 

 

Живот с възрастни хора с деменция – социални, феноменологични и психоаналитични реконструкции

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Боряна Бунджулова

Боряна Бунджулова, главен асистент, доктор, към катедра „Социология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Изследователските ѝ интереси са в областта на феноменологията, екзистенциализма, психоанализата, света на хората с увреждания и по-специално на незрящите и възрастните хора с деменция. Основни нейни текстове до този момент са монографията „Тяло и всекидневен свят: случаи на пълна загуба на зрение“ и статиите „Слепота и „нормалност“ – случаят Руми“ и „Другият като различно и чуждо тяло: преосмисляне на понятието „увреждане““.

За отношението между тревожност и невроза

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Симеон Кюркчиев

Симеон Кюркчиев, доктор по социология, главен асистент в катедра „Обществени науки“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Основните му интереси са свързани със социологическата диагностика на съвременността с фокус върху проблемите на психическото здраве и неврозите, психологическите експертизи и онтологията на субекта. Автор е на „Психологически експертизи и грижата за себе си“ (2019).

Самоубийството в късна възраст между патологията и автономността: локални исторически следи и актуални статистически данни

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автори: Владимир Наков, Ина Димитрова

Ина Димитрова, доцент по социална философия и биоетика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Хоноруван преподавател в магистърска програма „Интегративна биоетика“ в Софийския университет. Изследователските ѝ интереси са в областта на изследванията на живота с увреждане, политиките на възпроизводство, социалните изследвания на науката, технологиите и медицината. Автор е на две монографии, а сред най-новите ѝ публикации са: Dimitrova, I. 2020. Impasses of productivism in disability alliance-building in Bulgaria. In Alliances, Allies, and Disability edited by Allison Carey, Joan M. Ostrove and Tara Fannon. Volume 12 of Research in Social Sciences and Disability. Dimitrova, I. 2020. Offering hope, subverting hope: The hybrid strategy of promoting egg freezing in Bulgaria. In Demographic Change, Women’s Emancipation and Public Policy: Interrogating a Divisive Nexus – Gender and Intersectional Perspectives edited by Heike Kahlert, Wiesbaden: Springer VS; Dimitrova, I. 2019. Disability in the world of work: Images of productivism. Sofia: Collective for Social Interventions/Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

Модерността, депресивните състояния и прогнозите за близкото бъдеще

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Георги Герджиков

Георги Герджиков е главен асистент в катедра „Философия“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава социална философия и философия на политиката. Основните му интереси включват история на западната култура, съвременна западна философия, критическа теория в информационната епоха и критическо религиознание. Автор на книгата Форми. Поглед върху съвременната философия през културните нагласи към историческото време, както и на редица статии, сред които „Късномодерен контекст: Масовата култура срещу културното изобилие“ (ПИРОН, 14/2017), „Свобода и самодисциплина“ (Philosophia 15/2017) и „Transhumanism and the Western Monotheistic Traditions“ (Balkan Journal of Philosophy, 12 (1)/2020).

Какво значи депресията? Развитие и конструиране на значението за депресия и антидепресанти

Кой печели от теорията за голямата конспирация на прехода?

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Мартин Томов

Мартин Томов, студент в МП „Интегративна биоетика“ на Софийския университет, завършил бакалавърска степен културология (СУ). Научен стаж: по проект „Невидими ръце“ (май-юни 2017), екологична организация „За Земята“ и Студио за документален театър „Vox Populi“. Основните му интереси са свързани с история и философия на науката, семиотика, етически изследвания и теория на социалния конструктивизъм. Предишните му изследвания са свързани с медицинската етика в България през 1920-те и конструкцията за медицинския субект през същия период.

Наказателната грижа в корекционновъзпитателните заведения в България

Кой печели от теорията за голямата конспирация на прехода?

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Здравко Ангелов

Здравко Ангелов, докторант трета година обща социология в СУ „Св. Климент Охридски“. Тема на дисертационен труд: „Трансформация на ТВУ след пада- нето на режима на държавния социализъм в България“.

Ограниченото обществено знание като пречка пред премахването на стигмата над психично болните

Кой печели от теорията за голямата конспирация на прехода?

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Яна Христова

Яна Христова завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност социология. Изкарва тримесечен стаж в областта на градските изследвания в ОП „Софпроект“. В момента работи като специалист-доклади в международна компания за маркетингови изследвания.

Светът вече е тук и е по-добре да го познаваме - рецензия на книгата на Ралица Ковачева „Новините от света. За смисъла и ползите от международната журналистика“

Кой печели от теорията за голямата конспирация на прехода?

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG – EUR

Автор: Мария Нейкова

Проф. Мария Нейкова е дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”. Тя е доктор по политология, изследовател в областта на международната журналистика и международните отношения. Автор е на книгите „Двойно предизвикателство”, „Пресечна точка” и „Монолог или диалог? Противоречивият свят в обектива на глобалните телевизии”.