сп. Критика и хуманизъм | кн. 55 | 2/2021 | Увреждане, грижа, постсоциализъм

водещ броя: Ина Димитрова и Галина Гончарова, кн. 55, бр. 2/2022, с. 352, ISSN:0861-1718

Купи изданието

Съдържание

 

* Изданието е достъпно на български език.

УВОДНИ ДУМИ

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“485″]
BG 0.00 EUR

Автор: Ина Димитрова и Галина Гончарова

Публичност и институционална култура

на увреждането и уязвимостта

Социалният модел на увреждането, независимият живот и идеята за "грижа"

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автор: Теодор Младенов

"Нищо за вас без нас!" Проектът за социалната психиатрия в социалистическа България

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автор: Ина Димитрова

(Не)желани образи: всекидневни нагласи към хора с когнитивни нарушения и психична болест

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автор: Маргарита Габровска

За повече живот към дните

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автори: Бояна Петкова, Анета Морфова, Маргарита Габровска, Светла Енчева, Венелин Стойчев

Наративни контексти на грижата в семейството и общността

Поколението на прехода в България и сантименталният наратив на увреждането

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автор: Галина Гончарова

Грижа без граници? Опитът на родители на деца с аутизъм

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автор: Гергана Мирчева

„Мъжкият“ глас в грижата

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автор: Ния Нейкова

О(без)властявания в полето на увреждането

Наративи за правата

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автор: Алисън Кери, Памела Блок и Ричард Скоч

Морални парадигми и здравни политики на стареенето

„Закони за смет“: грижи през есента на живота (Българският контекст)

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автор: Стоян Ставру

Стареене, свързано със здравето – детерминанти и дебати

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автор: Дeсислава Ванкова

Лидия Денкова е философ, преподавател в Департамент Философия и социология на НБУ. Интересите й са основно в областта на История на идеите, естетика и етика. Има над 20 преведени и коментирани научни книги от 4 езика. Водеща е на Университетската философска поредица „Какво значи това?“, от която досега има 15 издадени автори. Авторски книги след 2010: Нова похвала на глупостта (2010); Елена и философите. Ескизи към една философия на нежността (2013); На път към деня (2017); сборник Бенжамен Констан – право на истина и свобода във всичко (2019).

(Не)формалната грижа в исторически рамки

Просто самата грижа беше изключително обсебваща, денонощна, всекидневна

Кой печели от теорията за голямата конспирация на прехода?

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автор: Галя Койчева

Визионерството в социалната медицина е много важно

Кой печели от теорията за голямата конспирация на прехода?

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автор: Невяна Фесчиева

Ако ти самият не приемеш различието, не се идентифицираш с него, не го интегрираш в представата за себе си, тогава ще страдаш много

Кой печели от теорията за голямата конспирация на прехода?

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автор: Владимир Сотиров

Интензивно родителство и здравни идеологии

Мама знае най-добре. Поемането на ваксинални рискове в контекста на културния модел на добрата майка

Кой печели от теорията за голямата конспирация на прехода?

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автор: Милена Якимова

Типове колебания относно задължителните детски имунизации в интеракционната рамка лекар-пациент

Кой печели от теорията за голямата конспирация на прехода?

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автори: Вероника Димитрова, Мария Мартинова

Ревю КХ

Речта, силите, демиургичното

Кой печели от теорията за голямата конспирация на прехода?

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=““]
BG 0.00 EUR

Автор: Стефан Попов