Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София има удоволствието да представи и обсъди резултатите от първата фаза на своето изследване „Антидемократичната пропаганда в България. Информационни сайтове и печатни медии: 2013-2016 г.“ в рамките на общоуниверситетския семинар „Гражданското общество и политическата система в епохата на прехода“ на НБУ.

Изследваното е провокирано от забележима тенденция към завишаване на пропагандния език в българското медийно пространство през последните години. С публичното огласяване на резултатите от това академично изследване се надяваме да предизвикаме позитивна дискусия за и сред българските медии за разграничаване на информацията от пропагандата.

  • Как изглежда пропагандният език в българските медии в числа?
  • Как езикът на пропагандата е свързан с българския и световния политически календар?
  • До какви опасности може да доведе широката употреба на езика на пропагандата и как да я разпознаем?
дата: 04. май (четвъртък) 2017 г. 
час: 18.00 ч.
място: 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“,  Корпус 1, Нов български университет
 
Подкрепата за проект Антилиберални дискурси и пропагандни съобщения в българските медии: разпространение и социално възприятие на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София, в рамките на който е проведено и споменатото тук изследване, е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени в доклада, принадлежат единствено на ФХСИ – София и не отразяват непременно вижданията на Америка за България или нейните партньори.