Critique & Humanism | vol. 46 | No. 2 | 2016 |

Тема на броя:

Youth, Civic Action and Protest

Водещи броя: Елица Станоева и Том Джунс, издание на английски език, кн. 46, бр. 2, 2016, с.352, ISSN:0861-1718

Купи изданието

YOUTH, CIVIC ACTION AND PROTEST

Съдържание


 

kx-46-02_contents

* Изданието е достъпно на английски език.

Youth Subcultures in Bulgaria in the 1970s and 1980s

Youth Movements: Between Opposition and Cooptation

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“463″]
ENG 1.50 EUR

Michail Gruev

From Failed Mobilization of Youth to Paternalistic Visualization of Putin: The Rocky Road of the Nashi Youth Movement

Youth Movements: Between Opposition and Cooptation

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“4467″]
ENG 1.50 EUR

Jussi Lassila

Appropriations of Urban Space as Resistance: The Soviet Army Monument in Sofia

Youth Movements: Between Opposition and Cooptation

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“468″]
ENG 1.50 EUR

Kristina Dimitrova

Euromaidan and the Revolution of Dignity: A Case Study of Student Protest as a Catalyst for Political Upheaval

Comparing Protests in Bulgaria and Ukraine

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“470″]
ENG 1.50 EUR

Tom Junes

The 2013 Bulgarian Student Occupations in the Focus of Two Rationalities

Comparing Protests in Bulgaria and Ukraine

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“471″]
ENG 1.50 EUR

Boyan Znepolski

Fear and Loathing on the Post-Communist Street: Why Bulgaria’s #DANSwithme Protest Fizzled Out, but Ukraine’s Euromaidan Escalated

Comparing Protests in Bulgaria and Ukraine

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“472″]
ENG 1.50 EUR

Maria Popova

A Politics of Space: The #DANSwithme Protest Movement on the Stage of Post-Socialist Sofia

Comparing Protests in Bulgaria and Ukraine

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“473″]
ENG 1.50 EUR

Nikolay Nikolov

‘This Old Trickster, Our Sofia’: The City of Traffic, the City of Protest

Protest and Public Space: The Right to the City

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“474″]
ENG 1.50 EUR

Milena Iakimova

Taksim Square and the Struggle to Rule Istanbul’s Past

Protest and Public Space: The Right to the City

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“475″]
ENG 1.50 EUR

Malte Fuhrmann

Social Movement vs. Social Arrest: The Global Occupations of the 21st Century

Protest and Public Space: The Right to the City

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“476″]
ENG 1.50 EUR

Mehmet Döşemeci

On the Brink of a State of Exception? Austria, Europe, and the Refugee Crisis

Othering and Integration

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“477″]
ENG 1.50 EUR

Leonardo Schiocchet

Educational Justice as Respect Egalitarianism

Othering and Integration

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“478″]
ENG 1.50 EUR

Krassimir Stojanov

A Matter of Definition: The Birth of Socialist Realism in the West

Othering and Integration

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“479″]
ENG 1.50 EUR

Natalia Skradol

Russophilia as a Component of National Populism in Greece

Party Populism and Electoral Processes

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“480″]
ENG 1.50 EUR

Vassilis Petsinis

Museveni’s Uganda beyond the 2016 Elections: Regime Durability without Stability?

Party Populism and Electoral Processes

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“481″]
ENG 1.50 EUR

Deliana Kirilova

Parity: The Grammar of Contestation (and Its Readings and Misreadings by the Recent Global Protests)

An Interview with Nancy Fraser by Dimitar Vatsov

 

Език

Цена:

[paiddownloads id=“482″]
ENG 1.50 EUR

An Interview with Nancy Fraser by Dimitar Vatsov

Критика и Хуманизъм | 41 | 2013 | Народът и гражданското общество като ресурси на демокрацията

водещ броя: Боян Знеполски извънреден брой, 2013, с.300, ISSN:0861-1718

Купи изданието

Съдържание на изданието

Как гражданските мобилизации ни помагат да разбираме и да променяме нашето общество?

Ивайло Дичев, Мария Иванчева, Меглена Кунева 9 февруари 2012 г.

Участници: Ивайло Дичев, Мария Иванчева, Меглена Кунева;

Водещ: Боян Знеполски

Днешната дискусия е първата в поредицата от дискусии, посветени на темата: „Народът“ и „гражданското общество“ като ресурси на демокрацията“. Темата е: „Как гражданските мобилизации ни помагат да разбираме и променяме нашето общество?“ Тази дискусия е продължение на една първа поредица от лекции и дискусии, която се проведе в Софийския университет през есента на 2011 г. в академична среда,с активното участие на студенти от няколко софийски университета. От днес и през следващите няколко месеца тя ще се пренесе в Центъра за дебати „Червената къща“, тоест ще се пренесе в „гражданското пространство“, като и самите участници ще бъдат много по-разнообразни.Основният въпрос, който ще ни вълнува е въпросът за смисъла на протестните движения на гражданите, как тези движения легитимират себе си, но също и как могат да бъдат делегитимирани? Този въпрос е актуален, защото през последните години България е арена на много граждански протести. Ще спомена само някои от тях – голямата учителска стачка,стачката на лекарите от Пирогов, протестите на научните работници от БАН, протестите на няколко софийски висши учебни заведения, протестите на зърнопроизводителите през последната есен, стачката в БДЖ, в момента текат протестите срещу АСТА, срещу шистовия газ и т.н. Мисля,че напоследък гражданската активност в България е много сериозна, кое-то изцяло опровергава фалшивите интервюта, които се разпространяват във Фейсбук. Могат да се прочетат какви ли не интервюта: с Умберто Еко, с холандския премиер, с различни посланици в България и т.н. В тях се казва почти едно и също: „Вие, българите, за нищо не ставате“; „Вие ни-кога няма да се оправите“ и т.н. Очевидно става въпрос за собствената ни лоша съвест.

Език

Цена:

[paiddownloads id=“2″]
BG 1.50 EUR

Автор: Боян Знеполски

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

Как гражданските мобилизации ни помагат да разбираме и да променяме нашето общество?

Ивайло Дичев, Мария Иванчева, Меглена Кунева 9 февруари 2012 г.

Участници: Ивайло Дичев, Мария Иванчева, Меглена Кунева;

Водещ: Боян Знеполски

Днешната дискусия е първата в поредицата от дискусии, посветени на темата: „Народът“ и „гражданското общество“ като ресурси на демокрацията“. Темата е: „Как гражданските мобилизации ни помагат да разбираме и променяме нашето общество?“ Тази дискусия е продължение на една първа поредица от лекции и дискусии, която се проведе в Софийския университет през есента на 2011 г. в академична среда,с активното участие на студенти от няколко софийски университета. От днес и през следващите няколко месеца тя ще се пренесе в Центъра за дебати „Червената къща“, тоест ще се пренесе в „гражданското пространство“, като и самите участници ще бъдат много по-разнообразни.Основният въпрос, който ще ни вълнува е въпросът за смисъла на протестните движения на гражданите, как тези движения легитимират себе си, но също и как могат да бъдат делегитимирани? Този въпрос е актуален, защото през последните години България е арена на много граждански протести. Ще спомена само някои от тях – голямата учителска стачка,стачката на лекарите от Пирогов, протестите на научните работници от БАН, протестите на няколко софийски висши учебни заведения, протестите на зърнопроизводителите през последната есен, стачката в БДЖ, в момента текат протестите срещу АСТА, срещу шистовия газ и т.н. Мисля,че напоследък гражданската активност в България е много сериозна, кое-то изцяло опровергава фалшивите интервюта, които се разпространяват във Фейсбук. Могат да се прочетат какви ли не интервюта: с Умберто Еко, с холандския премиер, с различни посланици в България и т.н. В тях се казва почти едно и също: „Вие, българите, за нищо не ставате“; „Вие ни-кога няма да се оправите“ и т.н. Очевидно става въпрос за собствената ни лоша съвест.

Език

Цена:

[paiddownloads id=“2″]
BG 1.50 EUR

Автор: Боян Знеполски

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.