Име: Димитър Вацов Email: vatsov_d@kxjournal.com Позиция във ФХСИ: Председател на Управителния съвет Позиция в университет/научен институт: доцент, департ. Философия и социология, НБУ Образование: Доцентура доцент по съвременна философия, Нов български университет, департамент Философия и социология, 2007 хабилитационен труд: „Свобода и признаване. Интерактивните извори на идентичността” докторантура доктор, шифър онтология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ дисертация:…