Име: Вероника Димитрова Email: veronika.s.dimitrova@gmail.com Позиция в университет/научен институт: главен асистент, катедра Социология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Образование и научни степени 2014 доктор по социология, антропология и науки за културата, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 2010 магистър по социология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ публикации книги 2018 Управление на бедността. Хигиена и медицина през междувоенния период. София: Изток-Запад…