• Име: Албена Хранова
  • Email: albena.hranova@gmail.com
  • Позиция във ФХСИ: член
  • Позиция в университет/научен институт: Доц. д-р. ПУ “Паисий Хилендарски” ФФ,“Българска литература и теория на литературата”
магистърска степен

1985 Славянска филология – Пловдивски университет

докторска степен

1994 Доктор по филология хабилитация

1998 Доцент по българска литература

публикации
  • статии, въведения, съставителства

(2003) Митопоетическият текст: приключвания. В: Литературни култури и социални митове. Сборник в чест на 60-годишнината на Михаил Неделчев. Том 1, София: НБУ. с. 51-65.

(2004) “Септември” и “Хоро” в обмена на различието. В: Да отгледаш смисъла. Сборник в чест на Радосвет Коларов, София: ИЦ “Боян Пенев”.

(2004) Речник и обект, или какво се случва със старата литература. В: Изпитания на теорията, София: ИК “Ал. Панов”, с. 171-196.

(2005) Еко и еднорозите. В: И. Знеполски (съст.).Около Умберто Еко. Семиотика и идентичност, София: Дом на науките за човека и обществото, с. 193-205.

(2007) Вера Мутафчиева: История и романови генеалогии. Литературни балкани, 1 (11), с. 269-315.

(2008) Априлското въстание на пътя на културите. Критика и хуманизъм, 25 (1), с. 199-228.

(2008) История на понятията – инструментални и дисциплинарни чертежи. Литературна мисъл, 2, с. 20-58.

(2008) Детето в света на вождовете. В: Дойнов, П. (съст.) Социалистическият реализъм. Нови изследвания. София: Нов български университет, с. 352-365.

(2008) Записки по понятията за българските въстания. І. Движение, бунт, въстание, революция. Страница, 4, с. 147-196.

(2009) Записки по понятията за българските въстания. ІІ. Априлското въстание. Страница, 1, с. 179-202.

(2009) За „продуктивното слисване” – обрати, интердисциплинарност и културни изследвания. В: Литературен вестник, 9, 11-17. 03. 2009, с. 9-11.

(2009) Историография и литература: „спорът” на факултетите. Критика и хуманизъм, 29 (2), с. 107-128.

(2009) Съставител на тематичен брой на сп. Критика и Хуманизъм [Литература. Историография. Социология] 29 (2).

 

членство в научни организации и проекти:

Съюз на Учените в България

февруари-декември 1999 – Председател на експертния съвет на програма “Литература” към Центъра за изкуства “Сорос” – София

1999-2001 – Член на експертния съвет на програма “Нова публичност” към Центъра за изкуства “Сорос” – София.

изследователски интереси:

Културна история, литературна история, литературна теория, интердисциплинарни изследвания