• Име: Ваня Серафимова
  • Email: serafimova_v@kxjournal.com
  • Позиция във ФХСИ: изпълнителен директор
  • Позиция в университет/научен институт: Гл. ас. МГУ „Св. Иван Рилски”
магистърска степен

социология, 1995 – 2001, ПУ „Паисий Хилендарски”

докторска степен

2002 – 2004, Институт по социология, БАН

публикации
  • статии

(2009) Към свобода и признание: ограничения и преплитания в процеса на социализация – В: Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, 52 (4) – „Хуманитарни и стопански науки”.

(2008) Към типология на играта (конструиране на личностна идентичност) – В: Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, 51 (4) – „Хуманитарни и стопански науки”.

(2008) Един щрих към дигиталността на човека – ИЗВЕСТИЯ на ХД при МГУ „Св. Иван Рилски”, 8. София: ИК „Св. Иван Рилски”.

(2007) Етнически условия на социализация. Етносоциологически студии. София: Аскони-издат.

(2007) Един щрих към разбирането на общността в контекста на социализацията днес – В: ИЗВЕСТИЯ на ХД при МГУ „Св. Иван Рилски”, 7. София: ИК „Св. Иван Рилски”

(2006) Мястото на виртуалната реалност и училището в процеса на социализация днес – В: Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, 49 (4) – „Хуманитарни и стопански науки”.

(2006) Сравнителен анализ на социологически изследвания за въвеждането на новата система за оценка на качеството на преподаването по философски и социални науки в МГУ „Иван Рилски” – В: ИЗВЕСТИЯ на ХД при МГУ „Св. Иван Рилски”, 6. София: ИК „Св. Иван Рилски”.

(2006) Социализацията – между социалното фасониране и процеса на индивидуализация. Критика и хуманизъм, 21 (1).