• ИмеВероника Димитрова
  • Email: veronika.s.dimitrova@gmail.com
  • Позиция в университет/научен институтглавен асистент, катедра Социология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Образование и научни степени

2014 доктор по социология, антропология и науки за културата, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2010 магистър по социология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

публикации
  • книги

2018 Управление на бедността. Хигиена и медицина през междувоенния период. София: Изток-Запад

  •  статии

2017 Изследване на нагласите на общопрактикуващите лекари в България към грипните ваксини. В: Списание Обща медицина, 2017, год. XIX, бр. 3, стр. (3-7) (реферирано в Scopus, Excerpta Medica и Българска медицинска литература)

2017 The “homeless” and co-operative development: economic aspects of the housing policies in Sofia in the interwar period. In: CAS working paper series, Issue № 9, pp. 1-47 (available at www.cas.bg)

2015 „Институционализирането на позицията на лекаря хигиенист в България от Освобождението до Втората световна война“. В: Критика и Хуманизъм, кн. 44, бр. 2, стр. 91-102

2014 „Из очертанията на едно изобретено тяло – работникът от имагинерна към действителна социална категория”. В: Социологически проблеми, год. XLVI, кн. 3-4, стр. 234-247

2014 „„Да гоним бацилите като заяци” или да поставим бактериологията в услуга на клиническата диагноза? Парадигми и движения в медицината в България от Освобождението до Втората световна война”. В: Димитрова, Вероника, Петя Кабакчиева, Марина Лякова, Милена Якимова (съставители). 2014. Сборник в чест на Майя Грекова – По стъпките на другия. София: издателство „Просвета”, стр. 225-240

2013 „Как се става бездомник с дом? (държавни и общински политики и борби за разрешаване на „бездомническия въпрос” през междувоенния период)“. В: Критика и хуманизъм „Градът: залог на глобални и локални политики”, бр. 42, 367-382

2013 Sobre los sin-casa (caos, enferemedad y suciedad en la Sofia de entreguerras). In: Bifurcasiones Numero 011 (revista de studios culturales urbanos). Chile: Universidad Catolica del Maule (http://www.bifurcaciones.cl/2012/12/sobre-los-sin-casa/)

2008 „„Ние” и „те” в квартал „Христо Ботев”“. В: Грекова, М. и др. Ромите в София: от изолация към интеграция? София: „Изток-запад”, с.183-208

членство в научни организации и проекти:

2016 – 2018 Ръководител на изследователската част на проект „Volunteer validation – an investment in own profession future”, програма Еразъм +, Изследователски център по социални науки и Национален алианс за работа с доброволци

2016 – 2017 „The “homeless” and co-operative development: economic aspects of the housing policies in Sofia in the interwar period“, Център за академични изследвания

 2014 – 2017 Експерт, проект “ASSET – ACTION PLAN ON SIS RELATED ISSUES IN EPIDEMICS AND TOTAL PANDEMICS”, 7-ма рамкова програма, Национален институт за заразни и паразитни болести

2015 – 2016 Изследовател по проект „Доброволчеството – фактор за реализация”, програма Еразъм +, Изследователски център по социални науки и Национален алианс за работа с доброволци

2014 – 2015 Член на екипа на проекта „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени“, вх. № BG05/1888 от 18.11.2014, 

 Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП, Изследователски център по социални науки (съвместно с Българско училище за политика и фондация ЕкоОбщност)

2013 – 2014 Член на екипа на проекта „Защо влязохме в „Капана”?: изследване на представи и очаквания за оживяване на квартала”, към ФНИ на СУ

2012 – 2013 Член на екипа на проекта „Отношенията лекар-пациент: институционални форми и практически оценки”, към ФНИ на СУ

2012 – 2013 Член на екип на проекта „”Чисти” и „мръсни” места. Изследване на социалната реконструкция на градското пространство”, към ФНИ

2011- 2013 Член на екипа на проекта „Картография на изчезващата памет: биографични портрети на рушащи се къщи от Стара София”, финансиран през 2011 от ФНИ на СУ; финансиран през 2012-2013от Фонда на природно и културно наследство на Мото-пфое

2009 – 2010 Член на екипа на проект „Културна карта на София”, катедра „Културология, към ФНИ на СУ

2007 – 2008 Член на екипа на проект  „Ромите в София: от изолация към интеграция?”

изследователски интереси:

Социология на града, социология на медицината и здравеопазването, историческа социология, качествени методи