ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛ

Калина Ганева

В контекста на съвременното общество, българското образование е изправено пред много предизвикателства. От една страна е Законът за народната просвета, който от 1991г. година насам, подлежи на непрекъснати частични изменения и допълнения, както и новият Закон за предучилищното и училищно образование, който е приет едва в края на 2015г. Дълго отлаганото предприемане на категорични действия за осъществяването на реформа на образователната система би могло да се тълкува като неприоритетен ресор в политиката на правителствата.

БЪЛГАРСКИТЕ ПРОТЕСТИ: ФИГУРИ НА ДИСКРЕДИТАЦИЯ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Димитър Вацов

Никой не може да предвиди кога ще избухне масов протест.

Разбира се, всекидневно всеки от нас има едно или друго работно обяснение, чрез което се опитва да рационализира изблиците на бурно социално недоволство – все едно дали е участник в тях или не. Стандартно, когато се сблъскаме с реални протести, ние си мислим, че „знаем“ и дори постоянно коментираме „кой“, „защо“ и „срещу кого“ протестира. Фигурите на нормализация и рационализация – на придърпване на извънредни събития обратно като част от всекидневния ред – са типологични и не е трудно да бъдат открити.

ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОТЕСТИ В БЪЛГАРИЯ: ЛИПСВАЩАТА СОЦИАЛНА КРИТИКА

Боян Знеполски

Историята на социалните граждански протести в България през последните двайсет и шест години все още не е написана. Основна причина за това е, че категория на социалното, както и жанра на социалната критика останаха маргинални през целия период на т.нар. преход. Те продължават да са маргинални дори и днес, след световната финансова криза и протестната вълна от 2013г. Очевидно енергиите се изтекли към други категории и дискурсивни жанрове, на чийто фон позоваването на «социалното» изглежда анахроничен жест.

#ПРОТЕСТЪТ: ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ

Росица Болгурова

Теренът за това изложение е ограничен до първите три месеца на протестите, когато голяма част от вниманието е насочена към въпросите кога и как да се проведат предсрочни избори. Изборите са широко обсъжданото конкретно, тактическо и краткосрочно решение за излизане от „извънредното положение”, те са отговорът на протестното искане за оставка на правителството на Пламен Орешарски (и липсата на алтернатива за съставяне на друго правителство в рамките на 42-рото НС).

ПАРКЪТ ГЕЗИ И СВОБОДАТА

Красимира Георгиева

Социологът и професор от турски произход Нилюфер Гьоле гостува в София по покана на „Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София”. Поводът е лекцията с обсъждане на тема “Протестните движения в публичното пространство: Гези парк в Истанбул”, която професор Гьоле изнесе в Софийски университет “Св. Климент Охридски” на първи март. Това беше и последната от поредицата лекции по проект “Гражданска практика за студенти и учители. Протестите след 2011 г”. Целта на проекта е създаването на форум за дискусия на българските граждански протести в контекста на световните протестни движения след 2011. Това е една инициатива за пряко ангажиране на студентите с въпросите на зрялото гражданско общество без прецедент в нашата образователна система.

БЕЖАНЕЦЪТ – СОЦИАЛНА ТРАЕКТОРИЯ ПРЕЗ КОНСТИТУТИВНИТЕ ФИГУРИ НА ЧУЖДОСТТА

Мартин Канушев
Настоящото изследване има за цел да тематизира в рамките на общия познавателен контекст на проблема за чужденеца социалната ситуация, в която пребивава една негова радикална историческа метаморфоза през ХХ-ти век – бежанецът.