Симеон Евстатиев – Религия и политика в арабския свят. Ислямът в обществото

Отношението между политиката и религията в историческото развитие на мюсюлманското общество е предмет на монографията на Симеон Евстатиев „Религия и политика в арабския свят“ с подзаглавие „Ислямът …

Светла Маринова – Към политическата икономия на разказите за миналото в германската история на социологията.

Книгата на Светла Маринова Към политическата икономия на разказите за миналото в германската история на социологията е рефлексивна, в смисъла на Пиер Бурдийо, история на германската социология, написана …

Румяна Стоилова, Пол и стратификация. Влияние на социалния пол върху стратификацията в България след 1989 г.

Прочутата мисъл на Симон дьо Бовоар – „Една жена не се ражда жена. Тя става такава.” – е вдъхновила различни интерпретации, както поетични, докосващи се до фините струни на женското себеусещане, така …

Васил Видински – Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт. Въвеждане

Ведрото на Нютон срещу дървото на Декарт е детайлно, внимателно историко-философско изследване на мисълта на двете най-жалонни за формирането на модерната наука и научен светоглед фигури. Подобно на …

Качеството на висшето образование в национални и глобални контексти

Пред последните десетилетия полето на изследванията върху висшето образование толкова се разшири, че вече обхваща повече от 20 отделни дисциплини и няколко десетки специализирани списания. Тази научна …

Румен Даскалов – От Стамболов до Живков

Всеки, който се беше запознал с монографията на Румен Даскалов за „Българското Възраждане”[1] ще трябва да е очаквал с нетърпение новата му книга „От Стамболов до Живков. Големите спорове за …

Valentina Gueorguieva – La connaissance de l-indéterminé

Да знаеш какво точно казваш, когато употребяваш дадена дума или даден израз, е нещо много важно не само за всекидневното, но и за научното общуване. Още през 20-те години на миналия век, Карнап и компания …

Ясен Захариев – Магарето на Минерва

Според една популярна представа за философията в България днес, тя се характеризира най-напред с факта, че дълго време е била силно идеологизирана и още дълго време е нужно да излезе от тази …

Христо Тодоров – Работа върху понятията

Работа върху понятията обединява значителен период на научно творчество (тринадесетте статии, съставляващи книгата, са създадени от 1996 до 2010 година, като един от текстовете, Работа върху понятията …