Милена Николова, магистърски курс „Политическа социология“, фак. номер 64017

Ключови думи: задкулисие, олигархия, морален протест, прозрачност, граждански институции, катарзис.
Настоящата работа се базира изцяло на медийни публикации, обединени в сборника „#Протестът. Анализи и позиции в българската преса. Лято 2013.“ Опирайки се изцяло на написаното в медиите, авторът се опитва като страничен и безпристрастен наблюдател (доколкото е възможно) да анализира причините за протеста, развитието му до септември 2013 г. (три месеца от началото), настроенията срещу себе си, които събуди и начините за делегитимацията му. Анализът не е изчерпателен – нито във времето, нито откъм разгледани медийни публикации, но прави опит да улови основни настроения и нагласи на протестиращите, на медиите, на тези, които не одобряват протеста и донякъде на политиците.

sponsori

logo

pdf-icon

пълна версия на проекта