РЕЗЮМЕ на изседване „Колко обществени са обществените медии“

Изследването „Колко обществени са обществените медии?“ е проведено от екип на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и Фондация „За ново партньорство в журналистиката“. То е подкрепено финансово от Фонд „Активни граждани“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство: www.activecitizensfund.bg. Цялата отговорност за съдържанието на доклада се носи от Фондация за хуманитарни и…

ДОКЛАД: Колко обществени са обществените медии?

Изследването е проведено в периода 19 октомври до 29 ноември 2020 г. и обхваща централните новинарски емисии на двете медии, както и осем актуални предавания: „Референдум“, „Панорама“, „Денят започва с Георги Любенов“ (събота), „Денят започва с Георги Любенов“ (неделя), „Събота 150“, „Неделя 150“, „Политически НЕкоректно“ (с Петър Волгин, събота), „Политически НЕкоректно“ (със Силвия Великова, неделя). …